Onroerend goed

Notaris gespecialiseerd in onroerend goed. Wij adviseren u bij de koop en de verkoop van uw huis.

Wij zijn gespecialiseerd in onroerend goed, zoals de rechten en plichten van zowel de koper als de verkoper. U kunt bij ons terecht voor het opstellen van de koopakte. Heeft u pech bij de financiering van het huis? Weet u niet welke stappen u moet zetten als de andere partij zich op de valreep terugtrekt? Wij adviseren u!

Stelt u zich tijdig op de hoogte van wat de bedenktijd is bij de koop of verkoop van een huis. Wij informeren u ook over bijvoorbeeld het overdragen van eigendommen en over wat te doen bij eventuele bodemverontreiniging of asbest. Wij denken ook met u mee over het opstellen van ontbindende voorwaarden in het koopcontract.

Uw notaris draagt zorg voor:

De koopovereenkomst

Een mondelinge overeenkomst is bij de verkoop van een huis niet geldig. Drie dagen bedenktijd zijn sowieso bij de wet gewaarborgd. Verder kunnen ontbindende voorwaarden in het koopcontract worden opgenomen. Voor een inschrijving bij het kadaster, waardoor de koper tegen onheil beschermd wordt van de kant van de verkoper, is bemiddeling van een notaris noodzakelijk

De leveringsakte

De notaris onderzoekt of de verkoper de woning wel kan en mag verkopen, en of er nog verplichtingen zijn die aan het eigendom verbonden zijn. De kosten van het huis komen tijdelijk op de rekening van de notaris te staan. Als alles in orde is, gaat de notaris over tot het uitbetalen van de gelden.

De hypotheekakte

Als u geld leent bij een geldverstrekker wordt daar een overeenkomst voor opgesteld. Deze kan in de hypotheekakte worden opgenomen. Dat is niet noodzakelijk. Wel is het verplicht om het hypotheekrecht vast te leggen in een akte die door de notaris is vastgesteld. Hier wordt dan een afschrift van ingeschreven bij het kadaster.

De royementsakte

De verkoper moet met de opbrengst van de verkoop de geldlening aflossen. Hierna kan het hypotheekrecht doorgehaald worden bij kadaster. De geldverstrekker moet hier toestemming voor geven. De notaris bemiddelt hierin voor de voorwaarden. De royementsvolmacht die door de geldverstrekker getekend moet zijn, moet voor de overdracht op het kantoor van de notaris aanwezig zijn.

Uw notaris in Doetinchem houdt van een persoonlijke, inzichtelijke werkwijze, niet alleen voor onroerend goed, maar ook voor familierecht en ondernemersrecht

Neem contact met ons op

Neem contact op

Hier kunt u ons via de mail berichten.