Ondernemersrecht

Notaris gespecialisserd in ondernemersrecht

Uw notaris voor ondernemersrecht in Doetinchem adviseert u over de juiste bedrijfsvorm bij het starten van uw bedrijf. Want daar komt een hoop bij kijken. Ook als u al een bedrijf heeft, maar op een andere manier wilt inrichten, bijvoorbeeld als u personeel in dienst wilt nemen, bent u bij ons aan het juiste adres.

Het is niet voor iedereen duidelijk wat het verschil is tussen een bedrijf met of zonder rechtspersoonlijkheid. Daarom is overleg met een notaris zinvol als dit aan de orde is. Verder staan wij voor u klaar om u te helpen bij de volgende vragen: Wat is nodig om statuten te wijzigen? Om fusies of splitsingen te formaliseren? Bedrijfsopvolging te garanderen? Een coöperatie te vormen? Wij infomeren u over uw mogelijkheden en over hoe u het handigst te werk kunt gaan.

Vraagt u zich af of u wel genoeg verzekerd bent? Verzekeringen zijn zeker nodig, maar betaal niet te veel! Wij geven u graag advies.

Want het ligt in de lijn van het notariswezen om met u mee te denken als het gaat om winst te maken of te behouden. Naast het afdekken van risico’s en het voldoen aan de regelgeving is vooral dat hetgeen waar het om gaat.

Onderdelen ondernemersrecht:

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid:

Eenmansvennootschap:

U bent de enige aandeelhouder, wettelijk is vereist dat u uw afspraken vastlegt.

Besloten vennootschap (BV):

U houdt zaak en privé gescheiden waarbij u niet verantwoordelijk bent voor schulden van het bedrijf. Dan is een notaris nodig.

Naamloze Vennootschap (NV):

Een NV kent meerdere eigenaren: aandeelhouders genoemd. Zij brengen vermogen in in een onderneming. Het verschil tussen een BV en een NV is dat een aandeel van een NV overdraagbaar is. Een aandeel kan dus als cadeau worden gegeven aan iemand anders. Bij een BV kan dat niet omdat het aandeel op naam staat. Dus beslissen de aandeelhouders over de eventuele toetreding van een vennoot.

Verenigingen en Stichtingen:

Een stichting moet verplicht via de notaris worden opgericht (al dan niet via een testament) en bij de Kamer van Koophandel (KvK) worden ingeschreven. Daarom kunnen de oprichters of leden van een vereniging kiezen of ze het wel of niet doen. Uw notaris adviseert u onder meer over bestuur, erfrecht en statuten.

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid:

Eenmanszaak:

Hiervoor is het nodig dat u zich inschrijft bij de kamer van Koophandel en dat u een btw-nummer aanvraagt bij de belastingdienst.

Commanditaire Vennootschap (CV):

De commanditaire vennoot (stille vennoot) is slechts geldschieter van de vennootschap. Dus mag hij zich niet als een beherende vennoot gedragen. Een notaris is niet per se noodzakelijk.

Maatschap:

In een maatschapsovereenkomst worden alle verplichtingen tussen de maten onderling vastgelegd. Uw notaris helpt bij de vormgeving van de maatschapsovereenkomst.

Vennootschap onder Firma (VOF):

Elke vennoot in de VOF is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het totaal van alle vennootschapsschulden. Een notariële akte is niet verplicht maar wel nuttig in verband met het afbakenen van verantwoordelijkheden.

Uw notaris in Doetinchem houdt van een persoonlijke, inzichtelijke werkwijze, niet alleen bij ondernemersrecht, maar ook bij familierecht en onroerend goed.

Neem contact met ons op

Neem contact op

Hier kunt u ons via de mail berichten.