Familierecht

Notaris gespecialiseerd in familierecht

Heeft u hulp nodig bij familierecht, bij voorbeeld als een rechtvaardige verdeling van inboedel en hypotheek bij een echtscheiding plaats moet vinden? Wilt u eenzijdig een verzoek tot echtscheiding indienen? Of wilt u juist hulp bij verweer tegen een verzoek tot echtscheiding? Misschien weet u niet precies de regels van kinder- en partneralimentatie. Wij bemiddelen en denken met u mee voor creatieve oplossingen in tal van deze en soortgelijke familiesituaties.
Uw notaris staat u bij en weet als geen ander hoe uw financiƫn rechtvaardig kunnen worden beheerd.

De wetgeving:

Er zijn wetten waar u niet omheen kunt en er zijn afspraken die u zelf kunt maken. Uw notaris kent de wet, maar is ook betrokken bij uw persoonlijke voordeel. Hij of zij weet wanneer er geen wettelijke maatregel nodig is en notarieel vastgelegde afspraken voldoende zijn.
Dus als u alle regelgeving niet het hoofd kan bieden: ons is die op het lijf geschreven. Wij helpen u graag.

Onderdelen familierecht:

Bewindvoering en voogdij :

Als een ouder overlijdt, komt het ouderlijk gezag bij de andere ouder te liggen. Regel de voogdij en leg de bewindvoering vast voor kinderen onder de achttien jaar. Dit is voor het geval dat beide ouders overlijden.

Samenlevingsovereenkomst:

Heeft u een samenlevingsovereenkomst nodig? Wij helpen u uw rechten en plichten om te zetten in een hanteerbaar en begrijpelijk document. Hierbij staan heldere uitleg en communicatie naar alle betrokken partijen voorop. Communicatie herstellen of goed houden is daarbij ons richtsnoer. Leg afspraken vooral vast als er een groot verschil is in bezit, als er sprake is van een eigen bedrijf of als er schulden zijn.

Notariele zorgvolmacht:

Bij ons kunt u laten vastleggen in welke vertrouwde handen u uw zorg voor later toevertrouwt. Dit voor als u handelingsonbekwaam wordt en u uw zaken zelf niet meer kunt regelen.

Schenken:

Wij rekenen graag met u uit hoe u zo voordelig mogelijk een gift doet en wat de regels zijn van de belasting.

Bemiddeling bij echtscheiding:

Wij begeleiden u bij de scheidingsprocedure. Wij informeren u over wat u zelf regelt en wat de notaris en de scheidingsbemiddelaar doet. En over hoe u ervoor zorgt dat uw kinderen zo goed mogelijk worden gecoacht.

Testament en erven:

U legt een testament vast als u uw eigen afspraken wilt maken bij nalatenschap U doet dit bij voorbeeld als u uw nabestaanden zo min mogelijk wilt belasten met de wettelijke regeling die anders van toepassing is. Wij helpen u om uw wensen rechtsgeldigheid te geven.

WLZ en WMO:

Wij informeren u over de hoogte van uw eigen bijdrage als u zorgbehoeftig wordt. Wij geven dan advies over hoe u hier zo goed mogelijk op kunt anticiperen. Beperk uw eigen bijdrage tot een minimum!

Uw notaris in Doetinchem houdt van een persoonlijke, inzichtelijke werkwijze, niet alleen bij familierecht, maar ook bij ondernemersrecht en onroerend goed.

Neem contact met ons op

Neem contact op

Hier kunt u ons via de mail berichten.